Ox-eye Daisies on Gurston Down

Ox-eye Daisies on Gurston Down

Ox-eye Daisies on Gurston Down

Ox-eye Daisies on Gurston Down